Historia

Bostadshuset

Enligt hörsägen, så är bostadsbyggnaden uppförd omkring 1840 och benämns "fasters". Vems faster det åsyftar och i vilken epok är för oss okänt, men den intresserade rekommenderas att fördjupa sig i "byaboken" Kyrkbyn och vars bakgrundsmaterial förvaras i Järvsö Hembygdsförenings arkiv.

 

Ägaren före Stefan och Kristina Öije var Anna Engwall, som ansökte om byggnadslov oktober 1973 för ombyggnad av bostadsfastigheten och efter diverse turer beviljades detta av kommunen i december 1975. Se arkivpärm "fastigheten". Som ansvarig för ombyggnaden godkände kommunen ingenjör Anders Andersson ("Uvåsante", numera avliden). Ljusdals Kommun krävde, att arkivhandlingar enligt Svensk Byggnorm 67, kap 11 skulle inlämnas.

 

Den 1 juni 1985 tillträdde Stefan och Kristina Öije fastigheten och inledde det mödosamma arbetet att skapa ett prisvärt och attraktivt boende för tillresande besökare. 

 

De nuvarande ägarna Malin och Andreas Lönnmo som också driver Gästgivars tillträdde fastigheten den 14 februari 2013.

 

Gästgivars

Gästgivarsdelen är förmodligen byggd på 1910-talet. Innan renoveringen av Gästgivars så bestod övervåningen av 4 rum för sommarbruk samt ett större rum för att samla skräp och andra inte för stunden användbara saker som i slutändan (efter flera år) gick till försäljning eller återvinning.

 

Gästgivars är byggt av lösvirke. Vid Kristina och Stefans övertagande, 1985, så var byggnaden fallfärdig i bokstavlig bemärkelse. En tidigare ägare – JonPers Olle – hade på 1950-talet beslutat, att han behövde ett garage för sin traktor och sin bil. Därför inrättade han ett dubbelgarage och kapade byggnadens nordvästra hörnstolpe. Detta medförde, med tiden, att byggnaden fick slagsida och började luta åt söder mot JonPers Olles ladugård som i sig var helt fallfärdig, men som nu hotades av förstörelse.

 

1989 påbörjades projektet rädda Gästgivars. Efter att rivit ut all invändig byggning, så var övervåningen i det närmaste naken inuti. Då började arbetet att, med hjälp av kraftiga inhyrda domkrafter, räta upp byggnaden så att den stod i våg. Sedan anlitades Mackes Gräv, som med en grävskopa tryckte tillbaka byggnaden så mycket det gick till upprätt läge. 

 

Därefter inreddes Gästgivars och slutresultatet blev 5 gästrum med sammanlagt 16 sängplatser, ett stort kök med två matlagningsplatser samt en hörna för umgänge.